Nyhetsarkiv

 • Gult tiltaksnivå i barnehager fra og med mandag 10. mai

  Barne- og ungdomsskoler og barnehager i Stavanger går tilbake til gult smittevern nivå med virkning fra mandag 10. mai. Videregående skoler i Stavanger fortsetter på rødt nivå.

 • Rødt tiltaksnivå fortsetter

  Beredskapsledelsen har vedtatt at barnehager og skoler i Stavanger skal være på rødt tiltaksnivå til og med fredag 7. mai.

 • Rødt tiltaksnivå i skoler og barnehager i Stavanger kommune

  Barnehager og skoler i Stavanger går nå over på rødt tiltaksnivå. Kommunen innfører derfor planleggingsdag for alle barnehager og skoler onsdag 14.april, fordi skifte i tiltaksnivå kommer svært raskt.

 • Nasjonal markering "Å bry seg er også smittsomt"

  I forbindelse med ettårsdagen for nedstengningen av landet, deltar Muldvarpen barnehage sammen med landets barnehager i en felles nasjonal markering. Under mottoet «Å bry seg er også smittsomt» skal Barnehage-Norge gi seg selv, og alle som i løpet av de siste månedene har lagt ned en ekstra stor innsats, en ekstra anerkjennelse.

 • Vi er her for barna

  Gode barnehager er viktige for barn, for voksne og for samfunnet vårt. I Norge har vi et unikt mangfold av barnehager – kommunale og private, store og små, med ulik form og innhold.

  Vi i barnehagen gjør en stor forskjell for barn og foreldre hver dag. Muldvarpen barnehage er en viktig del av det store mangfoldet i barnehagesektoren.

  #levebarnehagene

 • Smittevernveileder for barnehager

 • Foreldre spør - fagfolk svarer

 • Merking av klær

  Husk å merke alt av klær og utstyr tydelig med barnets navn! Da forsvinner det mindre klær