Nyheter

 • Barnehager og skoler på grønt nivå fra mandag 2.august

  Mens barnehagene har hatt sommeråpent i hele juli, starter barneskolene opp sitt SFO-tilbud fra neste uke av. Gjennom sommerferien har barnehagene vært driftet på gult nivå. Fra mandag 2.august skal alle barnehager og skoler driftes på grønt nivå.

  02.08.2021 11.29
 • Gult tiltaksnivå fra og med mandag 28. juni - videreføres ut juli

  Som følge av økning i smitte i Stavanger er det besluttet at alle barnehager og SFOer i Stavanger kommune skal driftes etter tiltak for gult nivå fra mandag 28.juni. Det viktigste for SFOene og barnehagene fra mandag av vil være å etablere kohorter for å begrense antall nærkontakter.

  25.06.2021 14.41
 • Grønt nivå i barnehage

  Barnehager i Stavanger går tilbake til grønt smittevern-nivå med virkning fra mandag 21. juni.

  16.06.2021 09.55
 • Gult tiltaksnivå fortsetter til og med 18. juni

  Følgende vedtak er fattet nå i ettermiddag: Alle barnehager, skoler og videregående skoler i Stavanger kommune skal midlertidig driftes etter tiltak for gult nivå i veiledere for smittevern i barnehage og skoler, for å overholde covid-19-forskriften §12b første og andre ledd. Vedtaket gjelder fra 07.06.21 til og med 18.06.21

  02.06.2021 15.19
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...