Foreldre spør - fagfolk svarer

Å være forelder byr på mange gleder, men mange er også usikre og ønsker en enklere tilgang til fagfolk for støtte og hjelp. Stavanger kommune har nå lansert spørsmål- og svartjenesten foreldrespør.no

Der kan man stille spørsmål og få svar av fagfolk.

 

Du kan lese mer om tjenesten her