Aktuell info ved søknad om plass

Hvordan søke plass? Hva koster en plass? Moderasjoner?

Informasjon på kommunens sider:

  • Barnehagesøknad
  • Priser
  • Moderasjoner
  • Søke bytte
    - med mer

Følg linken: https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/pris-og-betaling/#prisen-for-en-barnehageplass

 

Priser:

  • Barnehagen følger Stavanger kommunes takster for maksimalpris
  • Takst for matpenger er kr. 400,-

 

Opptak:

  • Opptak foretas gjennom samordnet opptak i kommunen.

Søknadsskjema finner du her: https://stavangerg2.ist-asp.com/stavangerpub

 

I vedtektene våre finner dere prioriteringslisten for opptak.

 

Medlemskap:

Medlemskap i barnehagens andelslag fungerer som en "kølapp".

Det er en engangssum på 150,- som innbetales til kontonummer: 3201.37.17868

Innbetalingen skal merkes "Medlemskap [barna/barnets navn]"

 

Har dere spørsmål om hvordan hverdagen ser ut i barnehagen vår, eller andre ting dere lurer på?

Ta kontakt med dagligleder Wenche Thommassen

på telefon 51910980/92259373 eller på mail dagligleder@muldvarpenbarnehage.no