Vedtekter Muldvarpen barnehage

MULDVARPEN BARNEHAGE SA

Ved oppstart i Muldvarpen barnehage skal man ha lest gjennom og signert på at man godkjenner gjeldende vedtekter.

Vedtekter for Samvirket

Vedtekter Muldvarpen barnehage

 Ved eventuelle endringer i vedtekter skal disse gjennomgås og godkjennes på Årsmøtet