Betalingssatser – Muldvarpen barnehage

Foreldrebetaling og matpenger

Max pris:

Vi følger kommunens betalingssatser for barnehageplass

100% barnehageplass kr 3230,- Pr. 01.01.21

Matpenger:

kr 400,-

Juli måned er betalingsfri

 

Redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon

All informasjon angående betaling og moderasjon finner du her:

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/pris-og-betaling/#prisen-for-en-barnehageplass