Nyhetsarkiv

 • Trafikklysmodellen er tilbake - barnehagen er på grønt nivå inntil videre

  Regjeringen besluttet i går at kommunene igjen skal ta i bruk trafikklysmodellen. Dette medfører at alle barnehager og skoler, som et minimum, skal driftes på grønt nivå. Skolene og barnehagene får tid fram til mandag 13. desember med å tilpasse seg nytt tiltaksnivå.

  Hjemmesidene vil bli oppdatert ved endringer i tiltaksnivå.

 • Har du et barn som skal begynne i 1. klasse høsten 2022?

  I januar vil du få brev om hvilken skole barnet hører til.

 • Vi har behov for tilgjengelige ringevikarer

  Vi har behov for ringevikarer som kan stille opp på kort varsel ved fravær i personalet.

 • Barnehager og skoler på grønt nivå fra mandag 2.august

  Mens barnehagene har hatt sommeråpent i hele juli, starter barneskolene opp sitt SFO-tilbud fra neste uke av. Gjennom sommerferien har barnehagene vært driftet på gult nivå. Fra mandag 2.august skal alle barnehager og skoler driftes på grønt nivå.

 • Gult tiltaksnivå fra og med mandag 28. juni - videreføres ut juli

  Som følge av økning i smitte i Stavanger er det besluttet at alle barnehager og SFOer i Stavanger kommune skal driftes etter tiltak for gult nivå fra mandag 28.juni.

  Det viktigste for SFOene og barnehagene fra mandag av vil være å etablere kohorter for å begrense antall nærkontakter.

 • Grønt nivå i barnehage

  Barnehager i Stavanger går tilbake til grønt smittevern-nivå med virkning fra mandag 21. juni.

 • Gult tiltaksnivå fortsetter til og med 18. juni

  Følgende vedtak er fattet nå i ettermiddag:

  Alle barnehager, skoler og videregående skoler i Stavanger kommune skal midlertidig driftes etter tiltak for gult nivå i veiledere for smittevern i barnehage og skoler, for å overholde covid-19-forskriften §12b første og andre ledd.

  Vedtaket gjelder fra 07.06.21 til og med 18.06.21

 • Gult tiltaksnivå i barnehager fra og med mandag 10. mai

  Barne- og ungdomsskoler og barnehager i Stavanger går tilbake til gult smittevern nivå med virkning fra mandag 10. mai. Videregående skoler i Stavanger fortsetter på rødt nivå.

 • Rødt tiltaksnivå fortsetter

  Beredskapsledelsen har vedtatt at barnehager og skoler i Stavanger skal være på rødt tiltaksnivå til og med fredag 7. mai.

 • Rødt tiltaksnivå i skoler og barnehager i Stavanger kommune

  Barnehager og skoler i Stavanger går nå over på rødt tiltaksnivå. Kommunen innfører derfor planleggingsdag for alle barnehager og skoler onsdag 14.april, fordi skifte i tiltaksnivå kommer svært raskt.

 • Nasjonal markering "Å bry seg er også smittsomt"

  I forbindelse med ettårsdagen for nedstengningen av landet, deltar Muldvarpen barnehage sammen med landets barnehager i en felles nasjonal markering. Under mottoet «Å bry seg er også smittsomt» skal Barnehage-Norge gi seg selv, og alle som i løpet av de siste månedene har lagt ned en ekstra stor innsats, en ekstra anerkjennelse.

 • Vi er her for barna

  Gode barnehager er viktige for barn, for voksne og for samfunnet vårt. I Norge har vi et unikt mangfold av barnehager – kommunale og private, store og små, med ulik form og innhold.

  Vi i barnehagen gjør en stor forskjell for barn og foreldre hver dag. Muldvarpen barnehage er en viktig del av det store mangfoldet i barnehagesektoren.

  #levebarnehagene

 • Smittevernveileder for barnehager

 • Foreldre spør - fagfolk svarer

 • Merking av klær

  Husk å merke alt av klær og utstyr tydelig med barnets navn! Da forsvinner det mindre klær