Nyheter

  • Vi er her for barna

    Gode barnehager er viktige for barn, for voksne og for samfunnet vårt. I Norge har vi et unikt mangfold av barnehager – kommunale og private, store og små, med ulik form og innhold. Vi i barnehagen gjør en stor forskjell for barn og foreldre hver dag. Muldvarpen barnehage er en viktig del av det store mangfoldet i barnehagesektoren. #levebarnehagene

    01.03.2021 15.27
  • Smittevernveileder for barnehager

    25.10.2020 13.00
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...