Marihønene

Antall barn: 9

Alderstrinn: 0-2 år

Telefon: 955 50 196

E-post: elin@muldvarpenbarnehage.no

Ansatte:

Elin Vidringstad - Pedagogisk leder

Silje Lindland - Assistent

Silvana Maglio - Assistent 

 

Om avdelingen:

Marihønene er en småbarnsavdeling med barn mellom 0 og 2 år. I denne alderen fokuseres det mye på trygghet og omsorg.

Vi har fast turdag på torsdager.

Vår pedagogiske plan:

Pedagogisk plan for Marihønene 2020-2021