Stavangerbarnehagenes Foreldreforening

Stavangerbarnehagenes Foreldreforenings hjemmeside finner du ved å følge linken https://www.minbarnehage.no/sbf

SBF er en interesseorganisasjon for foreldre med barn i barnehage i Stavanger. Vi skal være foreldrenes talerør for stadig bedre barnehager i Stavanger - både kommunale, private og andelsbarnehager.

Organisasjonen ble opprettet på tidlig 1990 tallet, med hovedfokus å få barnehageplass til alle. Vi er foreldrenes talerør, hvor fokus er barnas behov og trivsel.

Hva gjør SBF?

• Vi har jevnlig kontakt med barnehageadministrasjon og oppvekstpolitikere.

• Vi har fast plass i kommunalstyret for oppvekst med tale og forslagsrett (ingen stemmerett). Her kan vi ta opp barnehagesaker enten vi uttrykker vår mening i rådmannens framlegg eller vi kan selv også foreslå saker.

• Vi samarbeider også med Kommunalt Foreldreutvalg (KFU), som er skolenes foreldre utvalg i

Stavanger.Stavangerbarnehagenes Foreldreforenings hjemmeside finner du ved å følge linken https://www.minbarnehage.no/sbf