Nyheter

  • Stavangerbarnehagenes foreldreside

    SBF er en interesseorganisasjon for foreldre med barn i barnehage i Stavanger. Vi er ment som et samlingsorgan for alle FAUene og skal være foreldrenes talerør for stadig bedre barnehager - både kommunale, private og andelsbarnehager. Organisasjonen ble opprettet på tidlig 1990 tallet, med hovedfokus å få barnehageplass til alle. Vi skal ytre foreldrenes meninger, med fokus på barnas behov og trivsel.

    22.06.2015 14.33
  • Vi er med!

    09.04.2015 13.28
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...