Planleggingsdager 2020 - 2021

 

Foreløpig oppsatte planleggingsdager for 2020/2021

14.08.2020

13.11.2020

04.01.2021

06.04.2021