Nyhetsarkiv

  • Stavangerbarnehagenes foreldreside

    SBF er en interesseorganisasjon for foreldre med barn i barnehage i Stavanger. Vi er ment som et samlingsorgan for alle FAUene og skal være foreldrenes talerør for stadig bedre barnehager - både kommunale, private og andelsbarnehager.

    Organisasjonen ble opprettet på tidlig 1990 tallet, med hovedfokus å få barnehageplass til alle.

    Vi skal ytre foreldrenes meninger, med fokus på barnas behov og trivsel.

  • Vi er med!

  • Merking av klær