Aktuelle skjema

Link til kommunens hjemmeside, her finner du all informasjon om barnehage søknad, moderasjon, søke bytte mm

 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/pris-og-betaling/#prisen-for-en-barnehageplass