Her er noen gode råd til deg som har barn som skal begynne hos oss:

Snakk med barnehagen, det er viktig med god kommunikasjon for at disse situasjonene skal fungere til beste for barnet. Barnehager har som regel lagt opp en plan for barnets tre første dager. Man kan søke permisjon med lønn for tilvenning av barn i barnehage. I begynnelsen kan mor eller far være tilstede hele tiden, men litt etter litt må barnet være uten mor/far. Dette kan for noen arte seg som en vanskelig overgangsperiode, spesielt i hente/bringe-situasjoner.

Det er store individuelle forskjeller på hvor raskt et barn finner seg tilrette i et nytt miljø. For noen er dette gjort i løpet av få dager mens andre kan bruke uker, måneder... alt er likevel normalt! Barnets personlighet og bakgrunn spiller selvsagt en rolle, men like viktig er hvordan de voksne (foreldre/personalet) møter barnet i dets nye hverdag. At foreldrene føler seg trygge og ikke er engstelige for barnet er selvsagt av stor betydning. Til syvende og sist er det likevel barnet selv som bestemmer når det vil slå seg til ro i ett nytt miljø. Noen barn gråter ved avskjed og når de blir hentet uansett om de har har gått flere år i barnehage og for lengst har funnet seg tilrette.

Det aller viktigste ved tilvenning av nye barn i barnehage er å ha en avslappet og positiv holdning til det hele.
Våre sinnsstemninger og følelser smitter lett over på barnet. De signaler vi som voksne gir, former og påvirker et lite barnesinn. Snakker vi med et bekymret stemmeleie og kanskje også har et kroppsspråk som oser av usikkerhet og bekymring, kan dette smitte lett over på de små. Prøv å la være å formidle et budskap som at f. eks barnehagen er et sted barnet må være fordi mamma/pappa må på jobb. Prøv heller å formidle at det å være f. eks i barnehagen er positivt og minst like bra som å være hjemme. I starten bør man unngå alt for mye trøstende kos og klem før avskjeden og unngå også å si ord og setninger som antyder at det kan være synd på barnet. Ikke beklag ovenfor ungen at du må på jobb eller si "stakkars deg". Fremhev heller det positive, selv om barnet gråter. Si f.eks "Dette går bra! Du er heldig du som kan være her og riktig kose deg!" Snakk tydelig, smil og prøv å ha en en positiv tone uansett om barnet kanskje gråter høyere enn høyt. Likedan når dere kommer for å hente kan det være lurt å unngå alt for mye kos og klem fordi du fort kan uttrykke ovenfor barnet at du kommer som en reddende engel og befrir det fra et eller annet. En kort klem etterfulgt av "du har sikkert hatt det fint i dag og i morgen skal du tilbake, heldiggrisen!" kan ha en utrolig positiv innvirkning på de små.

Det er lurt å ikke lage for stor prosess av avskjeden, barnet vet likevel at du skal gå. La barnet gå inn selv, og det er ofte lurt å prøve å la barnet få sette seg på gulvet eller ved et bord med en aktivitet. Det føles ofte verre om personalet må ta barnet rett fra armene til foreldrene. Gråter barnet, fungerer det som regel best om personalet overtar slik at foreldrene kan gå. Jo lengre selve avskjeden varer, og jo lengre barnet blir i foreldrenes armer, dess vanskeligere kan avskjeden bli. Etter at man har sagt hadet bør man gå med en gang. Prøv å unngå å snike deg ut bak ryggen på barnet, men heller si enkelt og rolig hadet, hverken mer eller mindre. Og å drøye det hvis barnet gråter, vil ofte bare gjøre vondt verre. Har du først gått, og du hører barnet gråter gjennom døren eller du ser barnet ditt gråte gjennom vinduet, er det vanligvis ikke best å snu for å gå inn til barnet igjen. Da blir avskjeden ofte dobbelt så vanskelig for barnet. For foreldre kan dette selvsagt være vanskelig, men er du urolig kan du heller ringe barnehagen etter en stund for å høre hvordan det gikk. Ofte skifter barn sinnstemning lett, og i løpet av få minutter kan det gå fra skrik og gråt til latter og glede, men også omvendt selvsagt.

Det er viktig at foreldrene stoler på personalet, og at de disponerer tid og arbeidsoppgaver til beste for alle barna i forhold til hva hvert enkelt barn i en gruppe trenger av trøst, omsorg, oppmerksomhet, mat, drikke, skift, klær, søvn osv. Den første tiden man har barnet sitt i en ny barnehage , blir man gjerne ekstra følsom og har lett for å uroe seg for barnet. Som regel er det ingenting å bekymre seg over men selvsagt bør du snakke med personalet om dette. Gråter barnet ditt når du kommer for å hente er det ikke like lett å tenke seg til at barnet kan ha hatt det supert for en time siden. Slik barnet har det når du kommer for å hente er ikke alltid ensbetydende med hvordan det har hatt det tidligere på dagen. Å være våt, snørrete eller møkkete er en del av hverdagen. Det kan selvsagt hende noen av barna kan være både våt, snørrete eller møkkete når du kommer selv om det nylig har blitt både tørket og byttet på. Kunsten er å ikke bekymre seg.

Små barn og foreldre har ofte skapt vaner og/eller uvaner som de tror barnet er avhengig av. Noen ganger kan dette gjøre tilvenningen i barnehagen enda vanskeligere. Voksentettheten er ofte mindre i barnehagen enn hjemme og slike ting som at barnet må spise utenom måltidene eller sitte på fanget hele tiden kan være vanskelig å gjennomføre. Å tilvenne barna å sove og spise på de samme tidspunkt hjemme i helgene som i barnehagen er ofte av stor betydning for at barnet skal føle seg opplagt i hverdagen og dermed mestre den nye tilværelsen bedre.

Prøv å tenke positivt! Du som mor eller far kan velge å se på dette som en tjeneste, at man kan kose seg alene, gå på jobb, at man kan gjøre sine egne ting uten å måtte bekymre seg for barnet. Det kan være bra for barnet og være borte fra mamma og pappa i fellesskap med andre barn! Det kan også være bra for minsten og gradvis lære å bli selvstendig og selvhjulpen. Et skritt ut i verden på egen hånd, første skritt på veien mot gradvis å blir mer uavhengig av foreldrene. Barnet utvider sin verden, men det er en verden foreldrene ikke har like stor mulighet for å delta i, en verden som er barnets. Samtidig får barnet et pedagogisk opplegg , de lærer, leker, erfarer og opplever.

Vi gjentar til slutt at dette kun er ment som generelle råd og tips, det er ikke sikkert de passer for alle og enhver da hvert enkelt barn er forskjellig og kan reagere på forskjellige måter. Likevel synes vi det er greit å dele våre erfaringer og muligens gjøre dagene lettere for både store og små. Lykke til alle sammen!