Barnehager og skoler på grønt nivå fra mandag 2.august

Mens barnehagene har hatt sommeråpent i hele juli, starter barneskolene opp sitt SFO-tilbud fra neste uke av. Gjennom sommerferien har barnehagene vært driftet på gult nivå. Fra mandag 2.august skal alle barnehager og skoler driftes på grønt nivå.

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak.

 

Ingen syke skal møte, selv med milde symptomer.

Det er viktig å holde avstand der det er mulig.

Barnehage- og skolehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. 

Barn under 18 år vil i tiden framover slippe smittekarantene, med unntak av husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittete personen. Siden det ikke vil være inndeling i kohorter på grønt nivå, er det nødvendig å unnta dem under 18 år fra karanteneplikten, slik at ikke hvert enkelt smittetilfelle fører til fravær for mange. Smittekarantene opprettholdes for personer over 18 år, dvs. ansatte i barnehager og skoler.