Gult tiltaksnivå fra og med mandag 28. juni - videreføres ut juli

Som følge av økning i smitte i Stavanger er det besluttet at alle barnehager og SFOer i Stavanger kommune skal driftes etter tiltak for gult nivå fra mandag 28.juni. Det viktigste for SFOene og barnehagene fra mandag av vil være å etablere kohorter for å begrense antall nærkontakter.


Beredskapsledelsen i Stavanger kommune har besluttet at gult nivå i barnehager videreføres i tre uker til. Det vil si, at alle barnehager i Stavanger skal driftes etter tiltak for gult nivå i veiledere for smittevern i barnehager og skoler. Altså i uke 28, 29 og 30 – det vil si til og med fredag 30. juli.