Grønt nivå i barnehage

Barnehager i Stavanger går tilbake til grønt smittevern-nivå med virkning fra mandag 21. juni.

Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at SFO og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene. Avdelingene trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. Barna kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.

Fortsatt viktig med smitteverntiltak
Fremdeles gjelder de grunnleggende smitteverntiltakene; ingen syke skal møte i barnehagen, det skal være god hygiene og normalt renhold. Ansatte skal fortsatt holde avstand til andre voksne og ellers følge de nasjonale smittevernanbefalingene. Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.