Gult tiltaksnivå fortsetter til og med 18. juni

Følgende vedtak er fattet nå i ettermiddag: Alle barnehager, skoler og videregående skoler i Stavanger kommune skal midlertidig driftes etter tiltak for gult nivå i veiledere for smittevern i barnehage og skoler, for å overholde covid-19-forskriften §12b første og andre ledd. Vedtaket gjelder fra 07.06.21 til og med 18.06.21