Gult tiltaksnivå i barnehager fra og med mandag 10. mai

Barne- og ungdomsskoler og barnehager i Stavanger går tilbake til gult smittevern nivå med virkning fra mandag 10. mai. Videregående skoler i Stavanger fortsetter på rødt nivå.

Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger kommune har fortløpende vurdert smittespredningen mellom barn og ungdom.

- Situasjonen for grunnskolen og barnehagen tilsier at det er forsvarlig å senke smittevern-nivået, sier helsesjefen.

Ordfører Kari Nessa Nordtun viser til at det er mindre smitte i befolkningen, og at det er kapasitet på testing og smittesporing.

For barnehage gjelder disse smittevern-tiltakene på gult nivå:

Ingen syke skal møte i barnehagen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Hele avdelinger regnes som en kohort*
  • Faste ansatte per kohort*
  • To kohorter kan samarbeide
  • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
  • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter